Przyspieszenie branży cyfrowej otwiera nową przestrzeń dla bezpieczeństwa sieci

Przyspieszenie branży cyfrowej otwiera nową przestrzeń dla bezpieczeństwa sieci

Cyfrowy postęp

Cyfrowa industrializacja i cyfryzacja przemysłu, przyspieszenie tworzenia miliardowych klastrów przemysłowych, klastrów centrów danych, produkcja informacji elektronicznej, oprogramowanie i usługi informatyczne, oraz dążenie do wykorzystania nowych możliwości we wdrażaniu strategii gospodarczej, w celu wdrożenia „silnego kapitału wojewódzkiego”, aby spełniać swoje strategiczne założenia, musi być odpowiednio zabezpieczona przed nieautoryzowanymi wyciekami danych i atakami hakerskimi. W tym celu najlepsi programiści nadal wzmacniają budowę systemu bezpieczeństwa dużych zbiorów danych, badania i rozwój technologii, samodyscyplinę w branży i szkolenie talentów, przyspieszają budowę bardziej kompletnego ekosystemu bezpieczeństwa danych, oraz eskortują zdrowy rozwój cyfrowej gospodarki.

Należy wzmocnić linię obrony bezpieczeństwa sieci, poprawić poziom zapewnienia bezpieczeństwa sieci, oraz wzmocnić możliwości ochrony krytycznych zasobów danych w sieci. Konieczne jest stosowanie kompleksowych metod, takich jak polityki, przepisy i technologie, aby wzmocnić zarządzanie bezpieczeństwem danych, prowadzić dogłębną reklamę i popularyzację wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa danych oraz dotkliwie zwalczać naruszenia prawa i regulacji, które naruszają prywatność osobistą obywateli. Należy trwać w edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych, promować zintegrowany rozwój technologii i przemysłu, tworzyć łagodną ekologię szkolenia talentów, innowacji technologicznych i rozwoju przemysłowego, oraz budować ekologię przemysłową w zakresie rządu, przemysłu, uniwersytetu, badań i zastosowań .

Zmiany spowodowane przez elementy danych w relacjach produkcyjnych i wzorcu świata są destrukcyjne. Warto wspomnieć, że obecna urbanizacja i digitalizacja postępują równolegle, a towarzysząca im relacja niesie ze sobą ogromny potencjał i zmienne. Branża Big Data w jest głęboko zintegrowana z gospodarką realną, a zasoby informacyjne reprezentowane przez Big Data, przekształciły się w formę czynników produkcji. Dane zostały zintegrowane w proces tworzenia wartości ekonomicznej wraz z innymi czynnikami i mają szeroki różnorodny wpływ na rozwój produktywności.

Branża bezpieczeństwa cybernetycznego to branża, która łączy zaawansowaną technologię i twardą technologię. Obecnie obejmuje się pierwszeństwem rozwój w scenariuszach zastosowań cyfrowych, co oznacza, że ​​bezpieczeństwo sieci nie ma standardów i norm, do których można by się odnieść. Oznacza to również, że bezpieczeństwo sieci nie jest już problemem technicznym.

Jeśli nie można sobie poradzić z nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa, im szybsza cyfryzacja, tym większe ryzyko kumulacji bezpieczeństwa, a jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego stale się eskalują. Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem sieci w erze cyfrowej, musimy ustanowić nowy system zdolny do głębokiej i skoordynowanej obrony z myśleniem ostatecznym i myśleniem konfrontacyjnym.

Zielony ład UE

Czym jest cyfryzacja?

Cyfryzacja oznacza generowanie dużych ilości danych, a dane stają się podstawowym czynnikiem produkcji. Silna płynność i nieunikalność danych sprawia, że ​​cała granica bezpieczeństwa danych rozszerza się w nieskończoność, stanowiąc bardzo duże wyzwanie dla bezpieczeństwa. Przyszłe polityki i treści regulacyjne można wykorzystać do oceny kolejnych skutków poprzez testowanie danych, czyniąc wszystkie polityki bardziej obiektywnymi i naukowymi.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych i otwartą technologię, odczulanie danych powinno być stosowane w celu zminimalizowania autoryzacji oraz przeprowadzenia kontroli odczulania informacji cyfrowych i analizy ryzyka. W przyszłości do realizacji nadzoru nad bezpieczeństwem danych konieczne jest poleganie na technologii.

Ekologiczna konstrukcja gospodarki cyfrowej jest nierozerwalnie związana z technologią kryptograficzną. Wykorzystanie technologii kryptograficznej może zapobiec manipulowaniu danymi, a wsparcie technologii kryptograficznej może promować wysokiej jakości rozwój gospodarki cyfrowej.

One thought on “Przyspieszenie branży cyfrowej otwiera nową przestrzeń dla bezpieczeństwa sieci”

  1. Eryk pisze:

    A co za tym idzie, w branży będzie potrzebna duża ilość specjalistów od cyberbezpieczeństwa.