Zielony ład UE

Zielony ład UE

ZIELONY ŁAD W EUROPIE Obecnie cały świat, w tym także Unia Europejska, zmaga się ze zmianami klimatu, które atakują każdy aspekt naszego życia. Potrzeba ludziom radykalnych zmian, które poprawią jakość