Co to jest inteligentne miasto (smart city) i jak to działa?

Co to jest inteligentne miasto (smart city) i jak to działa?

Celem technologii jest ułatwienie życia człowieka. Ukoronowaniem tego celu są niewątpliwie "Inteligentne Miasta". Stopniowo stają się one coraz liczniejsze na naszej planecie, ale czym tak naprawdę są, do czego służą i jak są regulowane?
Im bardziej postępuje cyfryzacja społeczeństwa i rozwój nowych technologii, tym więcej pojawia się nowych trendów. Jednym z tych trendów jest inteligentne miasto. Koncepcja, która jest jeszcze mało znana, ale która rozwija się na całym świecie i która stopniowo dociera do Polski.

Co to jest inteligentne miasto?

Konkretnie rzecz ujmując, inteligentne miasto to miasto, które wykorzystuje całą dostępną technologię, aby znacznie poprawić jakość życia swoich mieszkańców. Przede wszystkim jednak inteligentne miasta uwzględniają w swoich działaniach wymiar środowiskowy. Aby zrozumieć, jak to działa i jakie są cele takich miast, musimy przedstawić 6 filarów, na których opiera się inteligentne miasto.

Inteligentna mobilność.

Jest to być może najważniejszy aspekt, zarówno dla środowiska, jak i dla dobrobytu obywateli. Inteligentne miasto musi wdrożyć zrównoważony i wzajemnie powiązany transport publiczny, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Inteligentne miasto może zatem wykorzystać cały szereg narzędzi zapewniających nieprzerwany przepływ danych do regulowania ruchu drogowego w czasie rzeczywistym i w ten sposób skutecznie go upłynnić. W ten sposób obywatel może znacznie szybciej zrealizować swoje podróże. Ponadto zrównoważony transport, zazwyczaj elektryczny, nie tylko zmniejsza ślad węglowy miasta, ale także jego zanieczyszczenie hałasem.

Środowisko.

Wśród wielu wyzwań stojących przed inteligentnym miastem, jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zarządzanie środowiskiem. Inteligentne miasto musi znaleźć skuteczne i przyjazne dla środowiska sposoby zarządzania odpadami, ale także rozwijać wykorzystanie energii odnawialnej we wszystkich aspektach zarządzania miastem. Wreszcie, inteligentne miasto musi znacznie rozwinąć i pomnożyć tereny zielone dla dobrego samopoczucia swoich mieszkańców.

Lokalna gospodarka.

Inteligentne miasto musi sprzyjać zwarciom w gospodarce i handlu. Musi rozwijać lokalny handel, aby tworzyć miejsca pracy i zmniejszyć swój ślad węglowy. Poprzez rozwój lokalnego handlu, inteligentne miasto stanie się również centrum innowacji i zyska na atrakcyjności.

Inteligentne zarządzanie.

Cyfryzacja i nowe technologie oznaczają góry zgromadzonych danych. W inteligentnym mieście władze muszą obiecać obywatelom pełną przejrzystość w zakresie wykorzystania tych danych. Ale oprócz przejrzystości, inteligentne miasto musi umożliwiać mieszkańcom uczestniczenie w decyzjach podejmowanych przez władze i liderów miasta.

Nowoczesny styl życia.

Jak już wspomniano, celem jest znaczna poprawa warunków życia obywateli. Obejmuje to lepszy dostęp do edukacji, kultury i rozwój "wspólnego życia". Jak możemy poprawić sposób, w jaki żyjemy razem? Poprzez poprawę infrastruktury zdrowotnej i poprawę bezpieczeństwa. Wszystko to dzięki Internetowi, który łączy przedmioty z osobami. Przykład? Kamery nadzorujące, które mogą chronić miejsca publiczne poprzez analizę przepływu przechodniów. Albo aplikacje, które wskazują najbliższe szpitale lub lekarzy.

Jakie były początki kształtowania się miast? Co wpłynęło na ich powstanie i dalszy rozwój?

Umieszczenie obywateli w centrum działań.

Jak wspomniano powyżej, obywatele muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, na przykład poprzez uczestnictwo w zgromadzeniach ogólnych. Ale możemy pójść dalej. Liderzy mogą pozwolić mieszkańcom na zgłaszanie nowych pomysłów na poprawę funkcjonowania miasta, dzięki czemu staną się oni prawdziwymi interesariuszami polityki miejskiej.