Esej o ustawicznym kształceniu

Esej o ustawicznym kształceniu

Kształcenie

Nie bacząc na regułki pisane na rozmaitych konferencjach, ustawiczne kształcenie powinno być dla każdego z nas sposobnością na spełnienie się w roli zdolnego pracownika, prowadzącego działalność gospodarczą, czy każdego hobbysty, który inwestuje swój czas i pieniądze w rozwój swoich pasji. Takich, które pozwalają nam przezwyciężyć zwykłą codzienną rutynę, iść dalej i lepiej pojmować własne zadania w wykonywanym zawodzie czy każdej innej czynności.

Ustawiczne kształcenie jest potrzebne każdemu, kto pragnie mieć szansę na zawodowe awanse, na rozwój i poszerzanie zakresu prac własnej firmy. Czy spełniając się w roli pracownika, czy budując swoją karierę zawodową, czy choćby poszukując innej ścieżki kariery zobowiązani jesteśmy iść z duchem czasu. Z duchem XXI wieku, kontynuacji ludzkiego postępu, zamiast pozostawać w ciemnych wiekach dawno zapomnianej przeszłości.

Ci, którzy się nie rozwijają, od razu są na straconej pozycji. Szefostwo, które zauważy nasz brak zaangażowania czy nasza własna firma pozbawiona możliwości konkurowania z innymi graczami na rynku nie pozwolą nam na długotrwałe pozostawanie biernym wobec rozwijających się technologii i świata.

Żaden dyplom szkoły wyższej nie zastąpi pogłębiania wiedzy z danego, czy danych zakresów, stawiania przed sobą nowych wyzwań i kształcenia, które pozwala w pełni wykonywać własne obowiązki. Każdy, kto zdobył pewne uprawnienia, musi mieć świadomość systematycznych zmian dokonywanych w prawie i zasadach wykonywania zadanych w ustawach prac.

Czasy zmieniają się szybciej, niż było to przed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty. Zdobywanie nowej i zdatnej do użytku wiedzy jest więc koniecznością. Wstawianie wcześniej i kładzenie się po wykonaniu prasówki z ustaw, a może z nowych technologii programowania, nowych systemów informatycznych czy każdego innego zagadnienia, które powinniśmy pojąć, wykonując własny zawód.

Przedsiębiorco! Po co poświęcać 5 godzin tygodniowo na swój rozwój osobisty?

Wybór zawodu

Oczywiście można przejść przez życie całkiem bezmyślnie, ale czy takie życie i tak wykonywany zawód spełni nasze własne oczekiwania? Czy nie będziemy żałować, że nie poświęciliśmy wystarczającej energii i czasu na rozwój w rozmaitych dziedzinach wiedzy, gdy mieliśmy takie okazje?

Wedle niektórych w przejściu na drugą stronę pomagają nam duchy niespełnionych nigdy marzeń. Czy warto mieć ich aż tak wiele, by odejść w niepokoju, niespełnieniu, z niezaspokojonym pragnieniem sprostania i stawienia czoła wyzwaniom? Tym, które podają nam szefowie, kierownictwo, lub które sami sobie powinniśmy tworzyć, po to, by iść przez życie z podniesioną głową, by nie zostać na laurach zdobytego wykształcenia czy przedwczesnego awansu na pozycję, która nam się nie należy. W pracy, której nie lubimy wykonywać.