LGD „Środkowopomorska Grupa Działania” ogłasza nabór dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małych projektów

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem „Środkowopomorskiej Grupy Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia  celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: Od 04 października 2013 r. do 31 października 2013 r.

Termin składania wniosków w ramach działania „Małe projekty”: Od 14 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. 

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, lok. 107, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)
w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (dane identyfikacyjne wnioskodawcy),

Limit dostępnych środków :

1. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 100 000,00 zł

2. w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 100 000,00 zł

3. w ramach działania „ Małe projekty” – 291 430,70zł

Minimalne wymagania których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie co najmniej  5 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami” oraz zgodność operacji z Celem ogólnym III Podniesienie jakości życia mieszkańców praz celem szczegółowym III.3 Stworzenie oferty aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przyczyniającej się do wzmocnienia więzi regionem Środkowego Pomorza do 2015r. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1. Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”: www.lepszawies.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 94 340 24 58.

Pobierz: