Przewodniczący Rady Doradczej - Andrzej Leśniewicz
Wiceprzewodniczący Rady Doradczej - Michał Jasiulewicz
Sekretarz Rady Doradczej - Joanna Materna 

Kluczową kompetencją Rady Doradczej jest wybór operacji, które będą realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-13. W skład Rady Doradczej wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerzy gospodarczy i społeczni, w myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.
Na mocy Uchwały nr 22/2009 Rady Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 kwietnia 2009 r. powołano Radę Doradczą w składzie:
 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa podmiotu delegującego

Reprezentowana gmina

Reprezentowany sektor

1.                 

Prof. Michał Jasiulewicz

Politechnika Koszalińska

Koszalin

Sektor publiczny

2.                 

Halina Michalak

Miasto i Gmina Bobolice

Miasto i Gmina Bobolice

Sektor publiczny

3.                 

Monika Krasnosielska- Żak

Miasto i Gmina Polanów

Miasto i Gmina Polanów

Sektor publiczny

4.                 

Maciej Berlicki

Gmina i Miasto Sianów

Gmina i Miasto Sianów

Sektor publiczny

5.                 

Dorota Zwiefka

Gmina Manowo

Gmina Manowo

Sektor publiczny

6.                 

Eugeniusz Kić

Gmina Świeszyno

Gmina Świeszyno

Sektor publiczny

7.                 

Henryk Lubocki

Gmina Będzino

Gmina Będzino

Sektor publiczny

8.                 

Maria Węgrzynek

Gmina Biesiekierz

Gmina Biesiekierz

Sektor publiczny

9.                 

Marcin Sobierajski

Gmina Mielno

Gmina Mielno

Sektor publiczny

10.              

Magdalena Broda

Miasto i Gmina Tychowo

Miasto i Gmina Tychowo

Sektor publiczny

11.              

Bożena Pankiewicz - Ginda

Gmina Biały Bór

Gmina Biały Bór

Sektor publiczny

12.              

Danuta Kowalczuk

Gmina Malechowo

Gmina Malechowo

Sektor publiczny

13.              

Andrzej Leśniewicz

Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

Sektor publiczny

14.              

Joanna Pokładowska

Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa

Koszalin

Sektor społeczny

15.              

Arkadiusz Borysiewicz

Fundacja „Nauka dla środowiska”

Koszalin

Sektor społeczny

16.              

Piotr Kłobuch

Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie

Koszalin

Sektor społeczny

17.              

Marek Gramza

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Koszalin

Sektor społeczny

18.              

Tomasz Hołowaty

Fundacja Transfer Wiedzy i Przedsiębiorczości

Koszalin

Sektor społeczny

19.              

Wacław Idziak

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

Koszalin

Sektor społeczny

20.              

Joanna Materna

Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie

Gmina Malechowo

Sektor społeczny

21.              

Agnieszka Kolanowska

Agnieszka Kolanowska

Gmina Biesiekierz

Sektor społeczny

22.              

Beata Guła

Beata Guła

Miasto i Gmina Polanów

Sektor społeczny

23.              

Izabela Stec

Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

Gmina Bedzino

Sektor społeczny

24.              

Adriana Piecyk

Adriana Piecyk Kancelaria Radcy Prawnego

Gmina Będzino

Sektor gospodarczy

25.              

Urszula Mejer

Urszula Mejer

Gmina Manowo

Sektor społeczny

26.              

Włodzimierz Zimnowłocki

Włodzimierz Zimnowłocki Zimny Włodek - Usługi Turystyczne

Gmina i Miasto Sianów

Sektor gospodarczy