Szkoła Liderów - Przygotowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń skierowanych do członków LGD
 
Koordynator - p. dr W.Gostomczyk
 
Przeprowadzenie 5 szkoleń dla członków ŚGD:
1) szkolenie: „Lokalna Agenda 21 - szanse i wyzwania zrównoważonego rozwoju”
2) szkolenie: „Wewnętrzny model zarządzania i przesyłu informacji w grupie partnerskiej”
3) szkolenie: „Ocena własnych działań – monitoring i ewaluacja podejmowanych przedsięwzięć”
4) szkolenie: „Identyfikacja, marka i promocja – marketing społeczny grupy partnerskiej”
5) szkolenie: „Partnerstwo wielosektorowe – nowe możliwości i nowe problemy”
  • zabezpieczenie miejsca, sprzętu multimedialnego oraz wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkolenia
  • zabezpieczenie dojazdu, pełnego wyżywienia i noclegu dla uczestników szkolenia