W dniu 20 września w Koszalinie  na placu pod koszalińskim amfiteatrem odbyły się Dożynki Powiatowe pod nazwą  Święto Plonów – największe święto rolników podsumowujące zebrane zbiory i oznajmiające czas zakończenia żniw. Za plony dziękowali delegacje gminne powiatu koszalińskiego oraz gospodarz tegorocznych dożynek Gmina Miasto Koszalin.    

Obchody rozpoczęły się o godz. 11 uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez bp Krzysztofa Zadarko, która odbyła się w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP . Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicą Zwycięstwa pod Amfiteatr.

Podczas imprezy wystawiły swoje stoiska   Środkowopomorska Grupa Działania, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Młyny Stoisław, Gminy Powiatu Koszalińskiego, twórcy ludowi i inni. Odbyły się warsztaty garncarskie i wyplatania wieńców dożynkowych.