Atrakcyjna Świetlica - przygotowanie instruktorów lokalnych oraz przeprowadzenie 10 modelowych projektów dydaktycznych
 
Koordynator - p. dr W.Gostomczyk
 
1. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń:
   1) szkolenie: „Świetlica wiejska – lokalne centrum edukacji nieformalnej”
   2) szkolenie: „Rozwój świetlicy wiejskiej – stymulatorem rozwoju lokalnego”
    • zabezpieczenie miejsca, sprzętu multimedialnego oraz wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkolenia
    • zabezpieczenie dojazdu, pełnego wyżywienia i noclegu dla uczestników szkolenia 
2. Przeprowadzenie i przygotowanie 10 lokalnych projektów dydaktycznych