Termin składania wniosków:

Od 16 września 2011 r. do 14 października 2011 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, lok. 107, w poniedziałki 10.00 – 16.00, wtorki, środy, czwartki, piątki 8.00 – 15.00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:

  • w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej,
  • w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy).

Limit dostępnych środków:

2921944,00 zł

Minimalne wymagania:

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, to uzyskanie co najmniej  5 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

1.      Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”

www.lepszawies.pl w dziale Konkursy LSR/Odnowa i rozwój wsi;

  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl.

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 94 340 24 58 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji.

 

Pobierz:

 


 

Środkowopomorska Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

Termin składania wniosków:

8 lipiec 2010 r. – 6 sierpień 2010 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, lok. 303, w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 10.00-18.00.
 
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
  • w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej,
·         w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-Roraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy).
 
Limit dostępnych środków:
1 100 000,00 zł
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
1.     Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
www.lepszawies.plw dziale Konkursy LSR/Odnowa i rozwój wsi;
  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl.
Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 094 340 24 58.
 
Pobierz:
 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013

Karta opisu operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji przez fundację "Środkowopomorska Grupa Działania"  określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Ogłoszenie o konkursie

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez ŚGD dla działania: "Odnowa i rozwój wsi"

 


           

 Lokalna Grupa Działania - Środkowopomorska Grupa Działania 

 

ogłaszana nabór dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Termin składania wniosków:

 

Od 11 stycznia 2010 r. do 9 lutego 2010 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, ul Partyzantów 17, pok. 311, w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. 10.00-18.00.
 
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
  • w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej,
  • w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy).

 
Limit dostępnych środków:
2 700 000,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o poznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
1.     Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
www.lepszawies.pl w dziale Konkursy LSR/Odnowa i rozwój wsi;
  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl.
Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 094 340 24 58 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji.
 
Pobierz: