Aktualności
Wyniki oceny Małych Projektów – nabór w terminie od 14 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 r. została dokonana ocena złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Małe Projekty”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W ramach naboru prowadzonego w terminie od 14 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. do biura Fundacji wpłynęły 22 wnioski o przyznanie pomocy. Limit środków w konkursie – 291 430,70 zł.

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny wniosków złożonych w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” w związku z zakończeniem procedury wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą, informuje o ostatecznych wynikach oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Więcej…
 
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 14 listopada 2013 r. została dokonana ocena złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W ramach naboru prowadzonego w terminie od 04 października 2013 r. do 31 października 2013 r. do biura Fundacji wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy. Limit środków w konkursie – 100 000,00 zł.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Doradczej w sprawie oceny Małych Projektów – 25 listopad 2013 r. PDF Drukuj

Środkowopomorska Grupa Działania w dniu 12 listopada 2013 r. zakończyła procedurę naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Ocena złożonych w konkursie wniosków odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, sala nr 160 (Ip) o godz. 9.00.

 
Posiedzenie Rady Doradczej ŚGD – 14.11.2013r. PDF Drukuj

W dniu 31.10.2013 r. Środkowopomorska Grupa Działania zakończyła procedurę naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Posiedzenie Rady Doradczej odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, sala 409, o godzinie 9.00 oraz dotyczyć będzie oceny wniosków w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie złożono dokumentów aplikacyjnych.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi