Aktualności
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten określa podstawowe cele i kierunki wspólnych działań Partnerów KOF na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru w perspektywie 2014-2020. Jego opracowanie jest jednym z zadań w ramach projektu „Partnerstwo samorządów  Koszalińskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  szansą  na  wzmocnienie potencjału  rozwojowego  regionu”  finansowanego  z  funduszy  EOG  2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż  zakończyła procedurę ponownego wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożonych w naborze prowadzonym od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. 

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny operacji w ramach działania Małe Projekty – nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Doradczej w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołań i ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w naborze wniosków prowadzonym w terminie od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Więcej…
 
Wyniki ponownej oceny wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia została dokonana ponowna ocena wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej została zamieszczona lista operacji wybranych do dofinansowania.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi