Aktualności
Dożynki PDF Drukuj

W dniu 20 września w Koszalinie  na placu pod koszalińskim amfiteatrem odbyły się Dożynki Powiatowe pod nazwą  Święto Plonów – największe święto rolników podsumowujące zebrane zbiory i oznajmiające czas zakończenia żniw. Za plony dziękowali delegacje gminne powiatu koszalińskiego oraz gospodarz tegorocznych dożynek Gmina Miasto Koszalin.    

Więcej…
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten określa podstawowe cele i kierunki wspólnych działań Partnerów KOF na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru w perspektywie 2014-2020. Jego opracowanie jest jednym z zadań w ramach projektu „Partnerstwo samorządów  Koszalińskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  szansą  na  wzmocnienie potencjału  rozwojowego  regionu”  finansowanego  z  funduszy  EOG  2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż  zakończyła procedurę ponownego wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożonych w naborze prowadzonym od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. 

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny operacji w ramach działania Małe Projekty – nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Doradczej w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołań i ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w naborze wniosków prowadzonym w terminie od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi