Lidia Łyczko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Sylwia Halama – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
 Józef Rutkowski – Członek Komisji Rewizyjnej