Z roku 2011:

 • Uchwała nr 14 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015
 • Uchwała nr 13 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 12 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
 • Uchwała nr 11 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji
 • Uchwała nr 10 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr 9 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr 8 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 7 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 6 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 5 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 4 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
 • Uchwała nr 3 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
 • Uchwała nr 2 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2010
 • Uchwała nr 1 / 2011 Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania" za 2010 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności za 2010 r.

Z roku 2010:

 • Uchwała nr 20 / 2010 z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
 • Uchwała nr 19 / 2010 z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015
 • Uchwała nr 18 / 2010 z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 17 / 2010 z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
 • Uchwała nr 16 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015
 • Uchwała nr 15 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 14 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji
 • Uchwała nr 13 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2009
 • Uchwała nr 12 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” za 2009 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności za 2009 r.
 • Uchwała nr 11 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie powołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 10 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie odwołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 9 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie powołania członka Rady Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 8 / 2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  w sprawie odwołania członka Rady Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 7 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015
 • Uchwała nr 6 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 5 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 4 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 3 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 2 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Doradczej
 • Uchwała nr 1 / 2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Doradczej
   

Z roku 2009:

 • Uchwała nr 41/2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015
 • Uchwała nr 40/2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 39/2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 38/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 37/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 36/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości diet dla członków Rady Doradczej Fundacji za posiedzenia w ramach konkursów.
 • Uchwała nr 35/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 34/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015
 • Uchwała nr 33/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”
 • Uchwała nr 30/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr 21/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015.
 • Uchwała nr 29/2009 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Fundacji nr 23/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania".
 • Uchwała nr 28/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2008
 • Uchwała nr 27/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania za 2008 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności za 2008 r.
 • Uchwała nr 26/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr 21/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015.
 • Uchwała nr 24/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego Regulaminu Pracy Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania".
 • Uchwała nr 23/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania".
 • Uchwała nr 22/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Rady Doradczej Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania".
 • Uchwała nr 21/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015.
 • Uchwała nr 19/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Pracy Rady Fundacji "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 18/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Pracy Zarządu "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 17/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Komisji Rewizyjnej "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 15/2009 z dnia 22.01.2009 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 14/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Doradczej "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 13/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Fundacji "Środkowopomorskiej Grupy Działania".
 • Uchwała nr 12/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie odwołania członków z Rady Fundacji "Środkowopomorskiej Grupy Działania".