Barbara Bawiec-Kusz – Prezes Zarządu
 
Piotr Górniak – Wiceprezes Zarządu
 
Aleksandra Kowalczyk – Członek Zarządu