W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego partnerami i członkami LGD zostały podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. Liczba członków LGD wynosi obecnie 28.

 
Partnerami i członkami Rady Fundacji ŚGD jest 12 samorządów, w tym 11 gmin, Powiat Koszaliński, 1 uczelnia wyższa - Politechnika Koszalińska, przedstawiciele sektora pozarządowego (10), przedstawiciele sektora gospodarczego (2) oraz 3 osoby aktywnie działające na obszarze LGD.
 
Przewodniczący Rady Fundacji: Piotr Jaśkiewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji: Elżbieta Wasiak
Sekretarz Rady Fundacji: Cezary Kopyłowski
 
LISTA CZŁONKÓW I PARTNERÓW FUNDACJI
„ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA
 

Lp

Nazwa członka Rady Fundacji

Rodzaj prowadzonej działalności

Sektor

 1.  

Politechnika Koszalińska

Uczelnia wyższa

Sektor publiczny

 1.  

Miasto i Gmina Bobolice

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Miasto i Gmina Polanów

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina i Miasto Sianów

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Manowo

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Świeszyno

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Będzino

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Biesiekierz

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Mielno

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Miasto i Gmina Tychowo

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Biały Bór

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Gmina Malechowo

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Powiat Koszaliński

Samorząd lokalny

Sektor publiczny

 1.  

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „BICYKL” w Bobolicach

Promocja zdrowego trybu życia – wycieczki rowerowe

Sektor społeczny

 1.  

Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Sektor społeczny

 1.  

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”

Wpieranie działań z zakresu poprawy infrastruktury na obszarach objętych LSR

Sektor społeczny

 1.  

Fundacja „Nauka dla środowiska”

Działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, działania proekologiczne

Sektor społeczny

 1.  

Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie

Działania na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Sektor społeczny

 1.  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Działania na rzecz rozwoju Pomorza Środkowego

Sektor społeczny

 1.  

Fundacja Transfer Wiedzy i Przedsiębiorczości

Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji Pomorza Środkowego

Sektor społeczny

 1.  

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

Działania na rzecz rozwoju Pomorza Środkowego

Sektor społeczny

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie

Ochrona przeciwpożarowa

Sektor społeczny

 1.  

Agnieszka Kolanowska

osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR

Sektor społeczny

 1.  

Beata Guła

osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR

Sektor społeczny

 1.  

Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

Działania na rzecz rozwoju Pomorza Środkowego

Sektor społeczny

 1.  

Adriana Piecyk

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Sektor gospodarczy

 1.  

Urszula Mejer

osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR

Sektor społeczny

 1.  

Włodzimierz Zimnowłocki Zimny Włodek - Usługi Turystyczne

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Sektor gospodarczy