W związku z przekształceniem się Środkowopomorskiej Grupy Działania z Fundacji w Stowarzyszenie,  wszelkie informacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz planowanych w jej ramach konkursach dostępne są na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl

Siedziba  Środkowopomorskiej Grupy Działania pozostaje bez zmian. Zapraszamy do biura na ul. Wł. Andersa 34, pokój 107 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.