Szanowni Państwo, nowe przepisy spowodowały, że w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Środkowopomorska Grupa Działania będzie funkcjonować jako stowarzyszenie specjalne. Z dniem 8 lipca 2015 r.  powstała lokalna grupa działania Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, która obejmie swoim zasięgiem 15 jednostek terytorialnych:

 • Gmina Będzino
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Bobolice
 • Miasto Darłowo
 • Gmina Darłowo
 • Gmina Malechowo
 • Gmina Manowo
 • Gmina Mielno
 • Gmina Polanów
 • Gmina Postomino
 • Gmina Sianów
 • Miasto Sławno
 • Gmina Sławno
 • Gmina Świeszyno
 • Gmina Tychowo

Obszar objęty działaniem Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania obejmuje północno-wschodni fragment województwa zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 3 046 km2. Liczba ludności zamieszkującej obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania to 130 853 osoby.

Stowarzyszenie aktualnie przygotowuje się do złożenia wniosku o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że działa już strona internetowa Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
Adres strony to www.stowarzyszeniesgd.pl . Biuro Stowarzyszenia mieści się na ul. Wł. Andersa  34 w Koszalinie (budynek byłego Urzędu Wojewódzkiego, główne wejście, pok. 107).

Zapraszamy do kontaktu.