Młodzieżowa aktywacja - przygotowanie i przeprowadzenie 10 szkoleń artystyczno-kulturowych i warsztatów kreatywności dla młodzieży
 
Koordynator - p. dr W.Gostomczyk
 
1) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywności w 10 gminach objętych projektem,
  • zabezpieczenie miejsca i dojazdu dla uczestników szkolenia oraz wszelkich niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów
2) Przygotowanie i przeprowadzenie w 10 gminach szkoleń kulturowo - artystycznych