Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż  zakończyła procedurę ponownego wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożonych w naborze prowadzonym od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. 

Pobierz:

Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r. dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.