Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Doradczej, na którym dokonano korekty dokumentacji naboru prowadzonego w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Poniżej publikujemy listę operacji wybranych do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. dla operacji typu małe projekty.

Pobierz:

Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. dla operacji typu małe projekty.