Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbędą się 2 posiedzenia Rady Doradczej.  

 

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym, ul. Racławicka 13 w Koszalinie, sala nr 409 (IVp) zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

I.      Posiedzenie w sprawie ponownej oceny 3 wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 18 sierpnia 2014 r., godz. 9.00 (nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r.).

Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”.

2.      Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”.

5.      Informacja Zarządu o stopniu kontraktacji wniosków złożonych w ramach zrealizowanych naborów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

6.      Omówienie wniosków o przyznanie pomocy typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożonych za pośrednictwem ŚGD: ŚGD/1/M/IV/2014, ŚGD/2/M/IV/2014, ŚGD/3/M/IV/2014, złożenie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej, ocena zgodności wniosków z LSR, ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami, przedstawienie wyników głosowania.

7.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

8.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

9.      Odczytanie uchwał Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r.

10.   Wolne wnioski i zapytania.

11.   Zakończenie posiedzenia.

  

II.     Posiedzenie w sprawie ponownej oceny 1 wniosku (w ramach procedury odwoławczej) w ramach działania Małe Projekty – 18 sierpnia 2014 r., godz. 11.00 (nabór wniosków od 28 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r.)

Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”.

2.      Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”.

5.      Ponowne rozpatrzenie złożonego odwołania dot. wniosku nr ŚGD/7/MP/VI/2014.

6.      Ponowna ocena wniosku nr ŚGD/7/MP/VI/2014 przez wypełnienie kart do oceny operacji:

a.      głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,

b.     głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

7.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

8.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

9.      Podjęcie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. w ramach działania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

10.   Odczytanie uchwały Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (wnioskodawca Gmina Będzino, wniosek nr ŚGD/16/MP/VII/2014).

11.   Odczytanie uchwał Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, które uległy zmianie w wyniku uwzględnienia wyniku procedury odwoławczej.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie posiedzenia.