Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż  zakończyła procedurę wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwzłożonych w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r.

Pobierz:

Lista operacji wybranych Małe Projekty

Lista operacji niewybranych Małe Projekty

Lista operacji wybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Dokumentacja konkursowa zostanie w najbliższym czasie przekazana do Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiegow Szczecinie – dla operacji typu Małe projekty oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie – dla operacji typu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.