DOŻYNKI GMINNE

pn. „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego”

Polanów – 06.09.2014r.

Miejsce imprezy – plac nad zalewem w Polanowie

PROGRAM

1130 – 1230 msza dziękczynna za plony

1230 – 1300 korowód dożynkowy

1300 – 1430 ceremoniał żniwny – widowisko obrzędowe pt. „Kto we żniwa nie próżnował…”

1430 – 1530 koncert zespołu cygańskiego „Don Wasyl”

1530 – 1630 cd. widowiska „Kto we żniwa nie próżnował…”

1630 – 1900 prezentacje kulturalne, konkursy, wystawy, pokaz tworzenia na kole garncarskim

1900 – 1930 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach

1930 – 2130 koncert zespołu disco polo „Fanatic”

2130 – 000 zabawa ludowa

Imprezy towarzyszące:

·         pokonkursowa wystawa fotograficzna „Moja Wieś”

·         stoiska promocyjne ODR i KRUS

·         prezentacja twórczości ludowej – Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i Środowisku”

·         pokaz ratownictwa medycznego – OSP Polanów

·         atrakcje dla dzieci (zamek, zjeżdżalnia)

Organizatorzy:

·         Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

·         Urząd Miejski w Polanowie

·         Parafia Polanów