Szanowni Państwo, informujemy, iż ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odbędzie się w Starostwie Powiatowym, ul. Racławicka 13 w Koszalinie, sala nr 409 (IVp) w następujących terminach:

1.    Ocena wniosków złożonych w ramach działania Małe projekty” – 07.07.2014 r. w godzinach od 7.45 – 15.30. 

2.    Ocena wniosków złożonych w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 08.07.2014 r. w godzinach od 12.30 – 15.30.