Koszalin , dnia 19 maj 2014 r.

 

Zapytanie o cenę wykonania i  zamontowania oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic  dużych, małych i znaków kierunkowych.

Środkowopomorska Grupa Działania realizująca wspólnie ze Stowarzyszeniem „Siła w Grupie” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o akronimie MWPPS, dotyczącego  operacji Nordic Walking Park Pomorza Środkowego,  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie i  zamontowanie oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic  dużych, małych i znaków kierunkowych na podstawie projektu technicznego tras i specyfikacji technicznej wykonania robót w następującym zakresie:

 

 

 1.   Wykonanie i  zamontowanie tablic dużych ( 57 sztuk) wraz z projektem graficznym tablic.

Stelaż drewniany wraz z tablica o wymiarach 2,0 z 1,25 m: wykonane z drewna iglastego sosnowego korowanego, oszlifowanego, naturalnie ukształtowanego oraz z tarcicy. Część nadziemna zabezpieczona środkiem ochronnym grzybobójczym  i owadobójczym. Część podziemna zabezpieczona środkiem izolacyjnym. Łączenie elementów na śruby wpusty
i gwoździe. Tablice z blachy ocynkowanej o grubości  0,6 mm, wydruk wielkoformatowy typu np. Solvet Plus, zabezpieczenie folią UV i antygaffiti.

 

2.    Wykonanie i zamontowanie tablic małych (57 sztuk) wraz z projektem graficznym tablic .

Stelaż drewniany wraz z tablicą o wymiarach 0,6  z 0,4  m: wykonane z drewna iglastego sosnowego korowanego, oszlifowanego, naturalnie ukształtowanego oraz z tarcicy. Część nadziemna zabezpieczona środkiem ochronnym grzybobójczym  i owadobójczym. Część podziemna zabezpieczona środkiem izolacyjnym. Łączenie elementów na śruby wpusty
i gwoździe. Tablice z blachy ocynkowanej o grubości  0,6 mm, wydruk wielkoformatowy typu np. Solvet Plus, zabezpieczenie folią UV i antygaffiti.

 

3.   Wykonanie i zamontowanie znaków informacyjnych wraz z projektem graficznym (około 2059 sztuk).

Malowane od szablonu na kamieniach, słupach  i przydrożnych drzewach lub w miarę konieczności umieszone na słupkach drewnianych min 6 znaków na 1 km.

 


Założenia Projektu:

Po zakończeniu realizacji projektu współpracy na terenie działania "Środkowopomorskiej Grupy Działania" i Stowarzyszenia "Siła w Grupie" powinno powstać łącznie min. 300 km tras Nordic Walking Park Pomorza Środkowego na terenie 19 gmin. W każdej z Gmin członkowskich powstanie od 1 do 4 tras zgodnie z dokumentacją projektową. 

Parki utworzone zostaną na terenie 19 gmin: Polanów, Sianów, Manowo, Świeszyno, Będzino, Biesiekierz, Mielno, Tychowo, Biały Bór, Bobolice, Malechowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Białogard, Karlino, Kołobrzeg, Dygowo i Ustronie Morskie .

 

W każdej gminie powstaną 3 tablice duże (200 cm x 125 cm), 3 tablice małe (60 cm x 40 cm) oraz  znaki kierunkowe. 

Przyjmujący zamówienie wykorzysta komunikację wizualną zawartą w Instrukcji znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking opracowaną przez  Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking we współpracy ze Szkółką Sportu i Rekreacji  (www.psnw.pl).

 

Efektem końcowym wykonania projektu pt.: „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego musi być uzyskanie certyfikacji przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.(koszt certyfikacji leży po stronie Zamawiającego). 

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2014  

Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1  do niniejszego zapytania.

Należy podać cenę netto i cenę brutto realizacji zadania.

Do oferty należy dodatkowo załączyć:

1.      kopię wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej.

2.      kserokopię posiadanych kwalifikacji i uprawnień do realizacji zadania.

 

3.      referencje/opinie o realizacji zadań zakresie objętym zapytaniem lub o  zbliżonym charakterze. 

 

 

W przeciwnym przypadku Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

 

Dokumentacja szczegółowa  realizacji projektu pt: Nordic Walking Park Pomorza Środkowego”  znajduje się  w Biurze Fundacji Środkowopomorskiej Grupy Działania przy ul. Władysława Andersa 34 pok. 107. I może zostać Panu/Pani udostępniona do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00

W sprawach szczegółowych można kontaktować się z pracownikami Biura Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania pod numerem telefonu 94 340 24 58. 

Oferty proszę nadsyłać na adres Biura Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania
ul. Władysława Andersa 34 pok. 107 lub e-mailowo na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

. do dnia 15 czerwca 2014 roku. 

 

Oferty złożone po tym terminem nie będą rozpatrzone.

 

                                                                       Z poważaniem

 

                                                                       Aleksandra Kowalczyk

                                                                       Koordynator Projektu

 

Załącznik Nr 1

 

Do Zapytania o cenę wykonania i  zamontowania oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic  dużych, małych i znaków kierunkowych. 

miejscowość ..............dnia . ……..


 

Oferta cenowa

nazwa firmy  ……………………………………………………..

wykonania i  zamontowania oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic  dużych, małych i znaków kierunkowych.

Nazwa Beneficjenta

Specyfikacja zadania:

Cena netto

Cena brutto

Środkowopomorska Grupa Działania

Wykonanie i  zamontowanie tablic dużych

(33 sztuki) wraz z projektem graficznym tablic.

 

 

Wykonanie i zamontowanie tablic małych (33 sztuki) wraz z projektem graficznym tablic.

 

 

Wykonanie i zamontowanie znaków informacyjnych wraz z projektem graficznym (około  1159 sztuk).

 

 

Łączny koszt dla Środkowopomorskiej Grupy Działania

 

 

Stowarzyszenie „Siła w Grupie”

Wykonanie i  zamontowanie tablic dużych

(24 sztuk) wraz z projektem graficznym tablic.

 

 

Wykonanie i zamontowanie tablic małych (24 sztuk) wraz z projektem graficznym tablic.

 

 

Wykonanie i zamontowanie znaków informacyjnych wraz z projektem graficznym ( około 900 szt).

 

 

Łączny koszt dla Stowarzyszenia „Siła Grupie”

 

 

Łączny koszt wykonania zlecenia dla tras Nordic  Walking Park Pomorza Środkowego