Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem „Środkowopomorskiej Grupy Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają  się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków: 
28.02.2014 – 17.03.2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Środkowopomorskiej Grupy Działania” w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, lok. 107, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów) w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.
Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),

Limit dostępnych środków :
1. Odnowa i rozwój wsi – 2 573 223,74 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –  253 955,30 zł
3. Małe projekty –215 584,92 zł


Minimalne wymagania:
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie co najmniej  5 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”: www.lepszawies.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie: 94 340 24 58.

Załączniki: