Jak cię widzą? Opracowanie loga oraz przygotowanie plakatów i naklejek informacyjno- promocyjnych
 
Kierownik – p. B. Bawiec
 
Opracowanie logo projektu – uzgodnionego w ramach grupy partnerskiej
Przygotowanie i druk plakatu – 200 szt.
(zachowanie zasad komunikacji wizualnej)
Przygotowanie i druk naklejek identyfikacyjnych – 300 szt.
(zachowanie zasad komunikacji wizualnej)