• Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich pomorza środkowego - dziedzictwo przyrodnicze i tożsamość regionalno-kulturowa oraz turystyka wiejska - raport końcowy
  Pobierz raport końcowy (932KB)
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich pomorza środkowego - Przedsiębiorczość na wsi - raport końcowy
  Pobierz treść raportu (917KB)
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich pomorza środkowego - społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich.
  Pobierz treść raportu (930KB)
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego - inwentaryzacja zawartości dokumentów strategicznych gmin, powiatów, województwa w kontekście dokumentów krajowych - raport końcowy
  Pobierz treść raportu (922KB)
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań Społeczeństwa Informacyjnego na terenach wiejskich Pomorza Środkowego. Analiza stopnia informatyzacji na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego
  Pobierz treść raportu (748KB)