Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie finansowania instytucji kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Interpretacja MRiRW - zamówienia publiczne