Leader 2004 - 2006 schemat II
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Inkubator Aktywności
2 Młodzieżowa aktywacja
3 Szkoła Liderów
4 Atrakcyjna Świetlica
5 Wirtualne ŚGD
6 Boisko w każdej wsi
7 Plac zabaw nie tylko do zabaw
8 e-ŚGD
9 Jak cię widzą?
10 Poznaj prawdziwe piękno wsi
11 Wirtualny region
12 Poznajmy się
13 Inwestuj razem z nami
14 Niech nas zobaczą
15 Wczasy bez samochodu
16 Biomasa się opłaca
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi