Leader 2004 - 2006 schemat I
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Krajowa sieć Leader+
2 Lokalna Grupa Działania
3 Opracowane dokumenty
4 Gminy objęte projektem
5 Region Pomorza Środkowego
6 Projekt "Lepsza Wieś"
7 Projekt Leader+ w Polsce
8 Program Leader+ w UE
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi