Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Pytania i odpowiedzi
2 Ogłoszenia archiwalne
3 Broszura informacyjna
4 Informacje o działaniach
5 Ogłoszenia o konkursach
6 Informacja o konkursach
7 Podstawa prawna
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi