Sprawozdania z działalności ŚGD
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Rok 2014
2 Rok 2013
3 Rok 2013
4 Rok 2012
5 Rok 2011
6 Rok 2010
7 Rok 2009
8 Rok 2008
9 Rok 2007
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi