W ramach Działania „Wdrażanie projektów współpracy” pomoc jest przyznawana Lokalnej Grupie Działania na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:
  • zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • nieuwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. 

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” w ramach Projektów współpracy realizuje projekt „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego”.

Środkowopomorska Grupa Działania kierując się ideą propagowania turystyki jako ważnego elementu rozwoju obszarów wiejskich, stanowiącego możliwość do rozwoju pozaroliczych miejsc pracy, pobudzenia aktywności lokalnej i wzmocnienia integracji społecznej, podniesienia świadomości turystycznej w oczach mieszkańców, dostrzeżenie walorów przyrodniczych Pomorza Środkowego, potencjału gospodarczego oraz możliwości propagowania zdrowego stylu życia wprowadza w życie koncepcję utworzenia sieci certyfikowanych tras Nordic Walking.

Dzięki podpisanej umowie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Siła w Grupie z Gościna przygotowujemy się do realizacji projektu: „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego”.

Mając na uwadze promocję turystyki na obszarze naszych gmin członkowskich, a także gmin Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Siła w grupie – partnera projektu współpracy, z połączeniem aktywnego trybu życia dostrzegamy pozytywne aspekty uprawiania Nordic Walking oraz bardzo duże zainteresowanie społeczne tą dziedziną sportu. Nordic Walking jest nie tylko przykładem idealnej aktywności prozdrowotnej, to przede wszystkim znakomity trening wytrzymałości, przynoszący korzyści już podczas niskiej intensywności marszu.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej liderowskiej społeczności oraz podejmując próbę wspierania i uatrakcyjnienia naszej lokalnej bazy turystycznej przygotowaliśmy projekt współpracy polegający na utworzeniu na terenie łącznie 19 gmin: Polanów, Sianów, Manowo, Świeszyno, Będzino, Biesiekierz, Mielno, Tychowo, Biały Bór, Bobolice, Malechowo Gościno, Rymań, Siemyśl, Dygowo, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Karlino, Białogard sieci certyfikowanych tras Nordic Walking.

Założenia projektu przewidują utworzenie i oznakowanie od 2 do 4 tras o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, o łącznej długości nie mniejszej niż 18 kilometrów w każdej w/w gminie. Trasy zostaną oznakowane przy pomocy tablic opisowo-poglądowych oraz znaków kierunkowych malowanych od szablonu w terenie.

Wyznaczone w ścisłym porozumieniu z samorządami terytorialnymi trasy będą uwzględniać potencjał atrakcyjności szlaku i przewidywanej frekwencji korzystających osób, a także dostępność szlaków dla korzystających. Wejście na wszystkie trasy będzie zlokalizowane w jednym miejscu.

Projekt „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego współfinansowany jest w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.