Całkowita wartość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 12 289 032,00 zł. Środki finansowe zostały przyznane na następujące działania:
 
1.„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 9 631 944,00 zł, w tym
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - dofinansowane kwotą 970 000 zł,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – dofinansowane kwotą 970 000 zł,
„Odnowa i rozwój wsi” – dofinansowane kwotą 6 721 944 zł,
„Małe projekty” – dofinansowane kwotą 970 000 zł.
 
2. „Wdrażanie projektów współpracy” – 249 102,00 zł.
 
3. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – 2 407 986,00 zł.
 
Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania projektów w poszczególnych konkursach szukaj w zakładce „Konkursy LSR”.

 

W dniu 16.01.2013 r. Środkowopomorska Grupa Działania podpisała aneks do umowy  o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w sprawie dofinansowania realizowanych działań na dodatkową kwotę 5 500 000 złotych. 

Na operacje w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zostały przyznane dodatkowe środki w wysokości:

 

1. Odnowa i rozwój wsi: 4 508 569,30 zł.

2. Małe projekty: 291 430,70 zł.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 100 000,00 zł.

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 000,00 zł.