W dniu 01.07.2014 Zarząd Środkowopomorskiej Grupy Działania i Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” dokonał wyboru  wykonawcy zadania  polegającego na wykonaniu i  zamontowaniu oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Park Pomorza Środkowego w 19 gminach wraz z projektem graficznym tablic  dużych, małych i znaków kierunkowych. 

W oparciu o założenia określone we wniosku na realizację zadania w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o akronimie MWPPS złożonego w dniu 19.12.2013 r. dotyczące operacji Nordic Walking Park Pomorza Środkowego oraz wytycznych umieszczonych w dokumentacji uzupełniającej, na wykonawcę usługi wybrano  firmę:

 Pracownia Plastyczna „Studio 22” 78-320 Połczyn Zdrój.