W związku z realizacją kolejnego etapu projektu pn:"„Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 pochodzących Islandii,Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego zaprasza do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej.

ANKIETA

Dziękujemy za poświęcony czas.