Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” została powołana dzięki inicjatywie Politechniki Koszalińskiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach schematu I Programu Leader + „Lepsza wieś”.


Politechnika Koszalińska,
Politechnika Koszalińska
Politechnikę Koszalińską reprezentuje Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, a w Radzie Doradczej z ramienia tej instytucji zasiada prof. nadzw. dr hab. Michał Jasiulewicz. 
 
 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego tworzą Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Miasto i Gmina Sianów oraz Powiat Koszaliński. Prezesem SGiPPŚ jest Mirosław Mikietyński. W Radzie Fundacji i Radzie Doradczej „Środkowopomorskiej Grupy Działania” z ramienia Stowarzyszenia zasiada Czesław Zdrojewski.