Aktualności
Ocena wniosków dla operacji typu Małe Projekty złożonych w naborze 28.02.2014 r. – 17.03.2014 r. - Procedura Odwoławcza PDF Drukuj

Szanowni Państwo, informujemy, iż ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach procedury odwoławczej  odbędzie się w Starostwie Powiatowym, ul. Racławicka 13 w Koszalinie, sala nr 409 (IVp)  w dniu 14.04.2014 w godzinach od 10.00 - 12.00

 
Ostateczne wyniki konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż procedura wyboru wniosków do dofinansowania w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” została zakończona.

Więcej…
 
Publikacja wyników oceny wniosków złożonych za pośrednictwem Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniach 26 marca – 31 marca 2014 r. została dokonana ocena wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy dla operacji typu „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Więcej…
 
Ocena wniosków dla operacji typu Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożonych w naborze 28.02.2014 r. – 17.03.2014 r. PDF Drukuj

Szanowni Państwo, informujemy, iż ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odbędzie się w Starostwie Powiatowym, ul. Racławicka 13 w Koszalinie, sala nr 409 (IVp) w następujących terminach:

1.    Ocena wniosków złożonych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” – 26.03.2014 r. w godzinach od 8.00 – 15.30.

2.    Ocena wniosków złożonych w ramach działania Małe projekty” – 27.03.2014 r. – 28.03.2014 r. w godzinach od 8.00 – 15.30.

3.    Ocena wniosków złożonych w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 31.03.2014 r. w godzinach od 8.00 – 15.30.

 
Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” jest partnerem w Projekcie pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” jest partnerem w Projekcie pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”, realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi