Aktualności
Wyniki ponownej oceny wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia została dokonana ponowna ocena wniosków złożonych w naborze prowadzonym w dniach 28 luty 2014 r. – 17 marca 2014 r. w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej została zamieszczona lista operacji wybranych do dofinansowania.

Więcej…
 
Ostateczna lista operacji wybranych do dofinansowania dla naboru prowadzonego w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Doradczej, na którym dokonano korekty dokumentacji naboru prowadzonego w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Więcej…
 
Posiedzenia Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w dniu 18 sierpnia 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. odbędą się 2 posiedzenia Rady Doradczej.  

 

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym, ul. Racławicka 13 w Koszalinie, sala nr 409 (IVp) zgodnie z poniższym harmonogramem.

Więcej…
 
Ostateczne wyniki oceny operacji typu Małe Projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r. PDF Drukuj

Fundacja „Środkowopomorska Grupa Działania” informuje, iż  zakończyła procedurę wyboru wniosków do dofinansowania w ramach LSR, łącznie z procedurą odwoławczą w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwzłożonych w naborze prowadzonym w dniach 12 czerwiec 2014 r. – 27 czerwiec 2014 r.

Więcej…
 
Dożynki gminne PDF Drukuj

 

DOŻYNKI GMINNE

pn. „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego”

Polanów – 06.09.2014r.

Miejsce imprezy – plac nad zalewem w Polanowie

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona internetowa współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER
Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi